Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Kyrkjer
 

 

 
Mjømna kyrkje
Foto: Scandion.
For folk på øyane var det ofte hardsett og farleg å ro eller sigle til Eivindvik til kyrkje. 
Dei hadde tankar om å få eiga kyrkje, men det gjekk lenge før dei vart samde om staden. Men i 1892 vart det vigsla gravplass på Mjømna, og såleis kom kyrkja óg dit. 

Mjømna sokn vart skipa ved kongl. res. 23/7 1900 og i 1901 vart kyrkja bygt, dels for lån og dels for gåver.

Mjømna kyrkje er ei langkyrkje i tre med 310 sitjeplassar. Vigsla 5. november 1901 av biskop Johan Willoch Ericsen.
Arkitekt og byggmeister: Anders O. Korsvold frå Fonna. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no