Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Næringsarial
 

 

   
Næringsarial i 
Gulen kommune
Foto: Scandion
Ledige areal til industriføremål finst m.a. i Brekke (Ortneset), Eivindvik og Sløvåg.
Sløvåg-området, som har Mongstad rett på andre sida av fjorden, er utpeika som eit av satsingsområda for ny industri i Sogn og Fjordane.
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no