Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Luster
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Luster kommune

Oppretta som eigen kommune i 1837
Kommunenr.: 1426 Fylke: Sogn og Fjordane Adm.senter: Gaupne
Flatevidde: 2 702 km² Folketal 4 878 (2008) Målform: Nynorsk

Luster kommune, er med eit arial på 2702 km2, mellom dei største kommunane i Sør-Noreg. Her finn ein også store delar av Breheimen, Jostedalsbreen, Jotunheimen og indre del av Sognefjorden: Lustrafjorden. På Ornes finn du Urnes stavkyrkje, verdas eldste, og som står på UNESCO si liste over dei mest verneverdige kulturminna i heile verda. 
 
 
 
 

 
 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no