Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sogndal
Lokalhistorie
 

 

Artiklar

Med ferje til den store breen
Ti år i breen si teneste
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal