Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Solund
Gard og grend
Folketal

 

 
Folketal for Solund kommune 
Endringar i folketalet for Solund kommune per 1. januar kvart nytt år frå 1951 : 

2007 :  871
2006 : 877
2005 : 875
2004 : 899
2003 : 904
2002 : 921
2001 : 937
2000 : 959
1999 : 985
  1998 : 1024
  1997 : 1039
  1996 : 1060
  1995 : 1103
   1994 : 1117 
  1993 : 1124
   1992 : 1135 
  1991 : 1133
   1990 : 1144 
  1989 : 1158
  1988 : 1144
  1987 : 1154
  1986 : 1170
  1985 : 1167
   1984 : 1160 
  1983 : 1159
  1982 : 1160
  1981 : 1191
  1980 : 1211
  1979 : 1221
  1978 : 1223
  1977 : 1244
   1976 : 1251 
  1975 : 1258
  1974 : 1257
  1973 : 1264
  1972 : 1284
  1971 : 1316
  1970 : 1376
  1969 : 1455
  1968 : 1473
  1967 : 1518
  1966 : 1551
  1965 : 1581
  1964 : 1589
1. januar 1964 blei 40 personar overført frå Gulen til Solund.
  1963 : 1586
  1962 : 1639
  1961 : 1655
  1960 : 1695
  1959 : 1699
  1958 : 1721
  1957 : 1755
  1956 : 1757
  1955 : 1754
  1954 : 1779
  1953 : 1801
  1952 : 1796
  1951 : 1802

Kjelde : Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no