Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Stryn
Fakta
Folketalsutvikling

 

     
Stryn kommune

Oppretta som eigen kommune i 1843
Kommunenr: 1449 Fylke: Sogn og Fjordane Administrasjonssenter: Stryn 
Flatevidde: 1 382 km² Folketal: 6 794 (2008) Målform: Nynorsk 

Det karakteriske ved Stryn kommune er høge fjell og djupe dalar, grøderike dalbotnar og dalsider. Godt klima gjev gode vekstvilkår for mellom anna frukt og bær. I sørvende dalsider veks varmekjær edellauvskog i omfang som du elles ikkje finn så langt nord (lind, eik). Naturen gjev grunnlag for turistnæringa i kommunen, ei næring som gjennom 150 år har vore lagt opp med naturoppleving som trekkplaster. 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal