Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Hordaland

 

 

 
Bergenhus amt
Forfatter: Nynorsk Wikipedia
Publiseringsdato: 11.08.2006
 
Bergenhus Amt er eit tidlegare amt i Noreg. Amtet vart oppretta i 1662 som ei vidareføring av det tidlegare Bergenhus len. Amtet vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt.  

Nordre Bergenhus Amt omfatta fogderia Sunnfjord, Nordfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. Som administrativ eining har Sogn og Fjordane fylke eksistert frå då Bergenhus Amt vart delt. Namnet på Søndre Bergenhus Amt vart i 1919 endra til Hordaland fylke. Kjelde: Nynorsk Wikipedia 

Nordre Bergenhus amt 
Nordre Bergenhus Amt er eit amt som vart skipa i 1763 og inneheldt dei fire fogderia Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. Bergenhus amt vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus amt og Søndre Bergenhus amt seinare Hordaland fylke. Frå 1. januar 1919 er området eit fylke, Sogn og Fjordane fylke. 

Amtmenn 
18141822 Christian Magnus Falsen 
18221831 Edvard Hagerup 
18311832 Fredrik Riis 
18331844 Christian Ulrik Kastrup 
18441852 Hans Tostrup 
18521860 Emil Aubert 
18611869 Johan Collett Falsen 
18701875 Nicolai Ditlev Ammon Ræder 
18751889 Carl Lauritz Mechelborg Oppen 
18891902 Olaj Johan Olsen 
19021910 John Utheim 
19101918 Ingolf E. Christensen 

Kjelde: Nynorsk Wikipedia 

Søndre Bergenhus amt 
Søndre Bergenhus amt var eit norsk amt. Fra 1. januar 1919 er det eit fylke, Hordaland fylke. Bergenhus amt vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt (seinare Sogn og Fjordane fylke) og Søndre Bergenhus Amt. 

Amtmenn 
18151825 Wilhelm Frimann Koren Christie 
18251827 Christian Magnus Falsen 
18291834 Georg Jacob Bull 
18341852 Edvard Hagerup 
18521859 Jens Schydtz 
18591875 Paul Meyer Smit 
18751884 Nicolai Ditlev Ammon Ræder 
18841907 Justin Gottfried Andreas Hoffmann 

Kjelde: Nynorsk Wikipedia 

     
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal