Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Radøy
Gard og grend
Delområder
Folketal
Bygdekinoen

 

 

  
Gard og grend

Manger
 

----------------------------------------------------------------

Kommunevåpenet 
(18.10.2002)

Våpenet er teikna av Even Jarl Skoglund og godkjent ved kgl. res. 14.06.1991. 
Motivet framstiller båtfunnet på Mangersnes, eitt av Noregs eldste funn av småbåtar. Keipane er daterte til 30 f. Kr. - 250 e. Kr. og 560 - 670 e. Kr. Det kan tyde på at det har vore båtbyggjarverksemd her over ein lang tidsperiode.
      


 
 

 


Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal