Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Radøy
Gard og grend
Delområder

 


 

 

       
Delområder og grunnkretsar
(27.03.2007)

Landet er delt inn i ca. 14 000 grunnkretsar som igjen er gruppert saman til ca. 1 550 delområder. Nordhordland og Gulen er delt inn i 14 delområder som igjen er delt opp i 131 grunnkretsar. 

Formålet med inndelinga er å lage små, stabile og geografisk einingar som kan gje eit fleksibelt grunnlag for arbeide med og presentere regionalstatistikk. 

Formålet med dette er igjen å gje eit meir effektivt statistisk grunnlag for kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. I tillegg til at grunnkretsar skal være stabil over ein rimeleg tidsperiode, skal dei også bestå av eit geografisk samanhengande område. Eit annet hovudkriterium er at grunnkretsane bør være mest muleg einsarta når det gjeld natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur. 

Delområde er eit mellomnivå mellom kommune og grunnkrets. Ein slik delområdeinndeling er eigna for data som blir for detaljert på grunnkretsnivå, samtidig som den er eigna til regionale oversiktsanalyser. Ved utarbeidelse av delområder blei det lagt vekt på at området høyrde naturleg saman kommunikasjonsmessig, og helst burde området være ei naturlig eining. 

Delområde Radøy nord 
Marøy 
Risnes 
Straume 
Nordanger 
Haugland 
Kvalheim 
Vågenes 
Hella 
Grindheim 
Sætre 
Sletta 
Ystebø 

Delområde Radøy sør 
Toska 
Birkeland 
Mangervåg 
Manger 
Solend 
Lie 
Marås 
Askeland/Taule 
Dale 
Austmarka 
Kalnes 
Vetås 
Tjore 
Sæbø/Hole 
Kolstad 
Kviste 
Bogno 

 

 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal