Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Hordaland
Sjøfuglreservat
 

    

 
Sjøfuglreservat i Hordaland
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 06.04.2007
 
Naturområda våre blir i aukande grad utsette for inngrep av ulike slag. Menneska har dei siste 100-150 åra påvirka naturen sterkt med hensyn til jakt og fangst med effektive våpen, forureining og endringar i måten å bruke areala.  

Nedanfor finn du oversikt over dei 70 ulike sjøfuglreservata i Hordaland. 

Kommune - Sjøfuglreservat - Merknad 

Askøy : Laksholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Askøy : Hanøyklubben - Ikkje ferdselsforbod 
Askøy : Ertenøya - Ikkje ferdselsforbod 

Austevoll : Hjartholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Austevoll : Måkesteinane - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Austevoll : Møkstra-Grønningane - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Austevoll : V. og I. Mågabøl ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Austevoll : Terneskjeret - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Austrheim : Notholmen - Ikkje ferdselsforbod 
Austrheim : Kuøyni, Skagøyni ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Austrheim : Låge Islendingen - Ikkje ferdselsforbod 

Bergen : Seløyskjera - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Bømlo : Hovsøy, Låtersøy ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Sengane Bømlo Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Utsletteøy, Opsøykalven - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Trættableikjo - Ikkje ferdselsforbod 
Bømlo : Eggvær - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Olvondo - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Otterøy, Hestholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Trøytarosskjeret - Ikkje ferdselsforbod 
Bømlo : Måksteinen og Tuvo - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Bømlo : Karihavet - Ikkje ferdselsforbod 
Bømlo : Koløy - Ikkje ferdselsforbod 

Etne : Skåno - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Etne : Brattholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Fedje : Hellisøy - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Fedje : Sekkjedalstjørn - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Fedje : Litle Frilsøy ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Fitjar : Tangbleikjo - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Fitjar : Eggholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Fjell : Lønøy - Ikkje ferdselsforbod 
Fjell : Ringaskjer - Ikkje ferdselsforbod 

Fusa : Gåseskjer, Steglholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Kvinnherad : Fjæraskjær - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Kvinnherad : Raudholmane - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Kvinnherad : Hillekalven, Pasholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Kvinnherad : Terneskjeret - Ikkje ferdselsforbod 
Kvinnherad : Prestnesholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Lindås : Klammerholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Lindås : Lurekalven - Ikkje ferdselsforbod 
Lindås : Ådnøy - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Lindås : Vågsskjeret - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Lindås : Grønningane - Ikkje ferdselsforbod 
Lindås : Håvarden, Klubben - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Masfjorden : Raunøy ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Masfjorden : Herøy - Ikkje ferdselsforbod 
Masfjorden : Dyrøysundskjeret - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Masfjorden : Aksnesholmane - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Os : Brattholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Os : Gulaskjer - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Os : Vågsholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Os : Grasholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Os : Persholmen - Ikkje ferdselsforbod 
Os : Raudholmane - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Os : Klubbhomen - Ikkje ferdselsforbod 

Radøy : Loddå - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Radøy : Sandholmane - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Radøy : Synnøy - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Stord : Bleikjo - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Sund : Kvernhomen, Rosmunn - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Sund : Litle Gåsøy, Skarvøy ++ - Ferdselsforbod 15.05-31.07 

Tysnes : Kråko - Ikkje ferdselsforbod 
Tysnes : Fluøya, Lyngøya - Ferdselsforbod15.05-31.07 

Øygarden : Greipingen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Øygarden : Ullebråten - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Øygarden : Teistholmen - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Øygarden : Bleikenøvlingen + - Ferdselsforbod 15.05-31.07 
Øygarden : Kortknappskjer, Horsøy - Ikkje ferdselsforbod 

--------------------------------
Kjelde: Miljøstatus i Hordaland 

   
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal