Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Hordaland
Fylkesstein
 

    

 
Koronitt - Hordaland sin fylkesstein
Forfatter: Fylkesmannen i Hordaland
Publiseringsdato: 17.06.2005
 

Koronitt er ein anorthositt med såkalla korona-struktur, og er ein særeigen bergart for delar av Hordaland (særleg Bergensområdet) og Indre Sogn. Den er å finne mange stader i dei såkalla Bergensbogane, og ofte i gode førekomstar. 
 

Den opptrer gjerne i nærleiken av gabbroar og gneisar. Anorthositt er ein størkningsbergart, som er danna under svært høgt trykk og temperatur. Koronitten er kvit/bleiklilla av farge med jamstore, grove korn. I den homogene grunnmassa er det tilfeldige korn av raud granat og pyroksen. Koronitt vart valt til fylkesstein i Hordaland på midten av 1990-talet etter initiativ frå Norges Geologiske Undersøkelser. 
 
 

   
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal