Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bjerkreim
Attraksjonar
 

   

 
Attraksjonar i Bjerkreim kommune

Gloppedalsura 
 

Kløgetvedtunet 
 

MK Ørsdølen 
MK Ørsdølen - siste båten som gjekk i organisert rutetrafikk på innsjø i Rogaland. Båten går frå Odlandstø kvar sundag kl. 11 frå midten av juni og ut august. 
Flott tur i naturskjøne områder. Leige utanom rutetidene, kontakt tlf. 958 23 015. 

Gardsmuseet i Austrumdal 
Kornløe frå 1600-talet - stor samling av gamle reiskapar og gamalt inventar frå garden. Ope etter avtale med eigar på tlf. 51 45 85 80/945 72 875. 

Ørsdalen Gruver og gruvemuseum 
I 1901 fant ein Molybden, og seinare Wolfram i Ørsdalen. Ein av dei gamle gruvesjaktene er open for publikum. I samanheng med gruvene er det eit lite gruvemuseum, med utstilling av bilete og mineralar. Museet er ope etter avtale, ta kontakt med kommunen. 

FN-parken
V/Vikeså Veiservice, langs E-39. Minnesmerke over soldatar frå Rogaland som har falt i FN-teneste. 

Fornminnefelt 
Unike restar frå folkevandringstida. Like ved E-39, lett tilgjengeleg frå rasteplassen på Storrsheia.

Kjelde: www.Bjerkreim.kommune.no

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal