Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bjerkreim
Attraksjonar
 

 

   
Kløgetvedtunet

Kløgetvedtunet er eit gamalt gardstun med våningshus, steinfjøs, stall og smie. Bruksgjenstandar fortel om eit bondesamfunn før dei store endringane i gardsbruket sette inn på slutten av 1800-talet. 

Bjerkreim kommune eig tunet, som er eit av få komplette og intakte gardstun i regionen.
Kløgetvedtunet vart opna som bygdemuseum i 1987.
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no