Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Askvoll
Fakta
Folketalsutvikling

 

Folketalsutvikling i Askvoll kommune

Endringar i folketalet for Askvoll kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2011 : 3000
2010 : 2999
2009 : 3031
2008 : 3065
2007 : 3143
2006 : 3182
2005 : 3229
2004 : 3260
2003 : 3314
2002 : 3344
2001 : 3379
2000 : 3349
1999 : 3393
1998 : 3424
1997 : 3442
1996 : 3465
1995 : 3471
1994 : 3481
1993 : 3485
1992 : 3551
1991 : 3533
1990 : 3539

Ved grenseregulering 1.1.1990 blei 482 personar overført frå Askvoll til Fjaler og 
731 personar overført frå Fjaler til - Askvoll. 

1989 : 3341
1988 : 3363
1987 : 3403
1986 : 3412
1985 : 3439
1984 : 3427
1983 : 3418
1982 : 3408
1981 : 3392
1980 : 3341
1979 : 3333
1978 : 3347
1977 : 3353
1976 : 3310
1975 : 3373
1974 : 3392
1973 : 3436
1972 : 3492
1971 : 3492
1970 : 3559
1969 : 3560
1968 : 3580
1967 : 3569
1966 : 3553
1965 : 3548
1964 : 3585

1.1.1964 blei Askvoll, del av Vevring (407 personar) og del av Bru (92 personar) 
slått saman til ein kommune - Askvoll. 

1963 : 3104
1962 : 3120
1961 : 3110
1960 : 3143
1959 : 3145
1958 : 3117
1957 : 3156
1956 : 3148
1955 : 3137
1954 : 3173
1953 : 3213
1952 : 3274
1951 : 3293

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no