Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Folketalsutvikling
Politikk
Ordførar
Rådmann
 
Gulen kommune - 5966 Eivindvik, telefon: 57 78 20 00 

Oppretta som eigen kommune i 1837 under namnet Evenvik. Kommunenamnet endra til Gulen i 1890
Kommunenr.: 1411 Fylke: Sogn og Fjordane Adm.senter: Eivindvik 
Flatevidde: 596 km² Folketal 2 294 (2010) Målform Nynorsk 

Kystkommunen Gulen ligg heilt sørvest i Sogn og Fjordane på grensa til Hordaland, og mellom Sognefjorden og Fensfjorden. 

Landarealet på 596km² inneheld ein variert og spennande natur med 1500 øyar, holmar og skjer, og eit fastland som er prega av små dalføre på kryss og tvers i landskapet. Spennet er langt frå dei yste nakne øyane mot Nordsjøen i vest, til dei frodige landbruksbygdene mellom dei ville fjella i aust, mot Stølsheimen. 

Dei 2500 fastbuande bur spreidd i landskapet, og fordeler seg ganske jamt i dei fire skulekrinsane Brekke, Dalsøyra, Eivindvik og Byrknes. 

Kommunikasjonane nord- og sørover er gode. Frå kommunegrensa i sør er reisetida omlag 1 time med bil til Bergen, medan det tek under 1½t å køyre til Bergen eller Førde frå Oppedal fergekai nordaust i kommunen. Snøggbåtar tek deg trygt og raskt til Bergen, Fjordane og Indre Sogn.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no