Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Fakta
Folketalsutvikling

 

Folketalsutvikling i 
Gulen kommune 
Foto: Scandion.

Endringar i folketalet for Gulen kommune per 1. januar kvart nytt år frå 1951 : 

2011 : 2299
2010 : 2294
 2008 : 2356 
 2007 : 2406 
 2006 : 2417 
 2005 : 2459 
 2004 : 2462 
 2003 : 2450 
 2002 : 2473 
 2001 : 2473 
 

2000 : 2489 
1999 : 2503 
1998 : 2501 
1997 : 2475 
1996 : 2503 
1995 : 2489 
1994 : 2502 
1993 : 2527 
1992 : 2531 
1991 : 2585 
1990 : 2606 

1989 : 2609 
1988 : 2635 
1987 : 2650 
1986 : 2664 
1985 : 2668 
1984 : 2687 
1983 : 2693 
1982 : 2705 
1981 : 2734 
1980 : 2729 

1979 : 2748 
1978 : 2781 
1977 : 2791 
1976 : 2798 
1975 : 2831 
1974 : 2825
1973 : 2835 
1972 : 2835 
1971 : 2844 
1970 : 2942 

1969 : 3015 
1968 : 3040 
1967 : 3086 
1966 : 3152
1965 : 3216 
1964 : 3250 

(1.1.1964 blei Gulen (unntatt 40 personar som blei overført til Solund) og Brekke slått saman til ein kommune - Gulen.) 

1963 : 2546 
1962 : 2556 
1961 : 2587 
1960 : 2618 

1959 : 2664 
1958 : 2649 
1957 : 2679 
1956 : 2710 
1955 : 2767 
1954 : 2812 
1953 : 2851 
1952 : 2885 
1951 : 2917 

----------------------------------------------------------- 
Kjelde: Statistisk Sentralbyrå 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no