Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Kyrkjer
Brekke kyrkje
Gulen kykje
Mjømna kyrkje
The churches in Gulen
Gulen kyrkjelydsblad
Reisebrev

   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Gulen kyrkjelydsblad 

Fyrste nummer av Gulen Kyrkjelydsblad kom ut i april 1958. Sokneprest Johannes Holten var den fyrste bladstyraren. 

Redaksjonen: 
Marit Sandal 
Boks 17, 
5967 Eivindvik 
Tlf. 57 78 41 29 

Anne R. Tveit 
Boks 6, 
5967 Eivindvik. 
Tlf. 57 78 41 26 

Bladnemnd: 
Heidi L. Kallestad 
Hermund Asheim 
Gunhild Mongstad 
Helga Westervik 
Henny Sørhaug 
Kåre Lid. 

Distribusjon: 
Andrid Baarøy, 
5960 Dalsøyra. 
Tlf. 57 78 36 70 

Gunn Brandanger, 
5960 Dalsøyra. 
Tlf. 57 78 36 72 

Rekneskap: 
Gunn Brandanger, 
5960 Dalsøyra. 
tlf. 57 78 36 72 

Postgirokonto 05303071867 
Kontingenten er fri. 

Trykkeri: 
Grenland Reklame 
3701 Skien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal