Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Kultur
Kåseri

    

       
Kåseri
 
Peila av NGIR
Forfattar: Anne-Karin Misje
    
Ei ferge på kvar strand
Forfattar: Anne-Karin Misje

Ikkje nett ein duft av lavendel
Forfattar: Anne-Karin Misje

Som perler på ei snorů
Forfattar: Anne-Karin Misje

Eit liv i køntryland
Forfattar: Anne-Karin Misje

Eit vegnett til besvær 
Forfattar: Anne-Karin Misje

Med kufanger i byn
Forfattar: Anne-Karin Misje
 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal