Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Lokalhistorie
Emigrasjon
Eivindvik før og no
Gulatinget
Hytteliv i Gulen
Krigsminner
Leksikon
Varehandel i Gulen
  
Artiklar
Foto: Scandion

NRK-sjef med røter i Gulen
Bernt Austgulen 
Gulen kommune i 1905 
Gulenulukka i 1863 (pdf-fil) 
Distriktslækjar Hallvard Natvik
I teneste i Bergen før og under krigen 
Den lange kyrkjevegen
Kriminalsoger frå Gulen
Historisk og gripande
Minne frå barndommen og tida i lensmannsetaten 
Vitne til flaggskifte
Størjefiske på Vestlandet 
Historisk sus over Austgulstølen

Skrekkens dag på Byrknesøy
Gulen - tingstad for Vestlandet
Flykrasj på Mjømna 
Eit meisterleg løft
Ulukker i Gulen
Då Sandøy fekk riksvegsamband
Minner frå krigsåra i Rutledal 
Rutledal - eit viktig knutepunkt
Steinbygningar i Gulen 
Frå landhandel til antikvitetar
Glavær i ytre Gulen 
I farlege oppdrag over Nordsjøen
Mat og skikkar jorda rundt 
Historia om butikkane i Gulen 
Gulatinget - møtestad for lov og rett
Med farleg last på alle hav 
Stø kurs mot Furenes
L/L Gulen Kraftlag gjennom 25 år 
Soga om Brekkebunaden
Kirkebyggeren i Fonna 
Brandangersundet gjennom 100 år
Med posten inn i fortida
Dei fyrste frå Gulen til Amerika
Berga av oppvakt postmann
Postveg gjennom Gulen i nasjonal verneplan
Redda etter 17 timar på skjer 
Dyktige jordmødre på Mjømna
På sildefiske
Sus av gamle dagar i Furenes 
Tripp, trapp tresko 
Prost Dahl til minne
Vetane
Skjerjehamn - idyll i barsk skjærgård
Treskofabrikken i Sellevåg
Over Atlanteren og opphald i USA
Krigsminne
Den trondhjemske postveg og kulturminna langsmed 
Prestegardsstien i Eivindvik og kulturminna langsmed 
Dingen tønne- og trevarefabrikk i Dingja 
Stampa på Takle 
Verna vindmølle 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal